Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03830: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
27.05.2010
Kontakt
Adriana Nordfjeld, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5353
noa@ssb.no

Ragnar Markussen Nilsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 393
rmn@ssb.no

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsetting (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Må velges *
sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Sysselsetting (personer)
Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Til faktorpriser.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').
statistikkvariabel: Foretak , år: 2001
Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.
statistikkvariabel: Bruttoinvesteringer (mill. kr) , år: 2003
Investeringer i næringsundergruppe 62.100 er revidert 19.09.2005.

Brukerveiledning for statistikkbanken