Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03826: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Sysselsetting , Lønnstakere ,

Valgt 1 av totalt 14

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rørtransport (næringshovedgruppe 60.3) er ikke inkludert i tallene for Landtransport. Statistikk for Utenriks sjøfart (næringsundergruppe 61.101) er inkludert f.o.m. statistikkåret 2001. Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken').

statistikkvariabel

Sysselsetting

Inkluderer eiere og lønnstakere.

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

Lønnskostnader (mill. kr)

Inkluderer lønn og sosiale kostnader. Fra og med 2015 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra A-ordningen. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.

Investeringer (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

statistikkvariabel: Foretak , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.

Brukerveiledning for statistikkbanken