Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03821: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Sysselsetting

Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

statistikkvariabel: Bedrifter , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.

statistikkvariabel: Bruttoinvesteringer (mill. kr) , år: 2003

Investeringer i næringsundergruppe 62.100 er revidert 19.09.2005.