Varehandelsindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03820: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (2000=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2008M12

Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
Aud Dahler Midtsundstad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5431
30.01.2009 10:00
Verdiindeks, ujustert:
indeks
Verdiindeks, kalenderjustert:
indeks
Volumindeks, ujustert:
indeks
Volumindeks, sesongjustert:
indeks
Volumindeks, kalenderjustert:
indeks
Verdiindeks, ujustert:
2000=100
Verdiindeks, kalenderjustert:
2000=100
Volumindeks, ujustert:
2000=100
Volumindeks, sesongjustert:
2000=100
Volumindeks, kalenderjustert:
2000=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979M01 , 1979M02 , 1979M03 ,

Valgt 1 av totalt 360

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin , Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt , Hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000