Detaljomsetningsindeksen

03820: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (2000=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2010M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring

Totalt 30 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 380 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.01.2009
Kontakt
Solveig Nygårdseter, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5174
snl@ssb.no

Aud Dahler Midtsundstad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5431
adm@ssb.no

Måleenhet
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
indeks
Verdiindeks, virkedagskorrigert:
indeks
Volumindeks ujustert:
indeks
Volumindeks sesongjustert:
indeks
Volumindeks, virkedagskorrigert:
indeks
Basisperiode
Verdiindeks eksklusiv merverdiavgift:
2000=100
Verdiindeks, virkedagskorrigert:
2000=100
Volumindeks ujustert:
2000=100
Volumindeks sesongjustert:
2000=100
Volumindeks, virkedagskorrigert:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken