Varehandelsindeksen

Til toppen

03820: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (2000=100) (avslutta serie) 1979M01 - 2008M12

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979M01 , 1979M02 , 1979M03 ,

Valgt 1 av totalt 360

næring

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin , Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt , Hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken