Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03774: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn (verdensregion) og bosted (K) (avslutta serie) 2002K1 - 2008K2

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
27.08.2008 10:00
Arbeidsledige:
personer
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige av bosatte (prosent):
prosent
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
prosent
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
prosent
Arbeidsledige:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) ,

Valgt 0 av totalt 507

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Arbeidsledige personer 16-74 år. .. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere tall for gruppen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel: Arbeidsledige , landbakgrunn: Norden utenom Norge, EU/EFTA, Storbritannia, USA, Canada, Australia, New Zealand

Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania.

statistikkvariabel: Arbeidsledige , landbakgrunn: Europa utenom EU/EFTA og Storbritannia, Afrika, Asia, Amerika utenom USA og Canada, Oseania utenom Australia og NZ, polare områder

Aust-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.