Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
03774: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn (verdensregion) og bosted (K) (avslutta serie) 2002K1 - 2008K2
Sist endret
27.08.2008
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige av bosatte (prosent):
prosent
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
prosent
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
Må velges *
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 26 Valgte 1

Må velges *

Totalt 507 Valgte 0

landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Arbeidsledige personer 16-74 år.
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere tall for gruppen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Arbeidsledige , landbakgrunn: Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania.
statistikkvariabel: Arbeidsledige , landbakgrunn: Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand
Aust-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

Brukerveiledning for statistikkbanken