Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

03768: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe (2015=100) 1926 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

varegruppe

år Velg minst en verdi

Totalt 94 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2020
Kontakt
Kristin Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 540
kjo@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
15. i måneden
Årsendring (prosent):
15. i måneden
Vekter (promille):
2002
Pristype
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
Løpende priser
Årsendring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Basisperiode
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier.

Brukerveiledning for statistikkbanken