Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03759: Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak (avslutta serie) 1998 - 2010

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
07.02.2018 08:00
Ambulansetjenester:
antall
Ambulansetjenester per 1000 innbyggere:
per 1000
Ambulansetjenester:
31.12.
Ambulansetjenester per 1000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ambulansebiler i drift deler av døgnet , Ambulansebiler med døgnberedskap , Andre ambulansebiler ,

Valgt 0 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSEREGION SØR-ØST TOTALT , HELSEREGION ØST TOTALT , Oslo Universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I statistikken f.o.m. 1999 er kategori-inndelingen for ambulansene endret. Det skilles mellom ambulanser som er i døgnberedskap, ambulanser som er i beredskap deler av døgnet, samt reserve- og suppleringsambulanser. Denne endringen gjør det vanskelig å sammenligne tallene for 1999 og senere med tidligere statistikk, og det blir således et brudd i tidsserien. Ambulanser i drift inkluderer både døgnambulanser og ambulanser i drift deler av døgnet. Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.