Produsentprisindeksen

03754: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 2001 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

marked

Totalt 2 Valgte

Søk

næring/varegruppe Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.01.2009
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2000=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter:
vekter
Referansetid
Årsendring (prosent):
15. i måneden
Pristype
Produsentprisindeks (2000=100):
Løpende priser
Årsendring (prosent):
Løpende priser
Vekter:
Løpende priser
Basisperiode
Produsentprisindeks (2000=100):
2000
Årsendring (prosent):
2000
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken