Spesialisthelsetjenesten

03749: Psykisk helsevern for voksne. Årsverk, etter stillingskategori og helseforetak (avslutta serie) 1990 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

stillingskategori

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2008
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk (per 1 000 innbyggere 18 år og over):
per 1000 innbyggere
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk (per 1 000 innbyggere 18 år og over):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Brukerveiledning for statistikkbanken