Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
03749: Psykisk helsevern for voksne. Årsverk, etter stillingskategori og helseforetak (avslutta serie) 1990 - 2007
Sist endret
18.06.2008
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk (per 1 000 innbyggere 18 år og over):
per 1000 innbyggere
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk (per 1 000 innbyggere 18 år og over):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
stillingskategori
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 50 Valgte 0

stillingskategori

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Brukerveiledning for statistikkbanken