Spesialisthelsetjenesten

03747: Sykehus og øvrige somatiske institusjoner. Årsverk, etter stillingskategori, funksjon og institusjon (avslutta serie) 1990 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 78 Valgte

Søk

stillingskategori

Totalt 15 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.01.2011
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Årsverk er summen av heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) pr. 31. desember i rapporteringsåret. Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert i statistikken fra og med 1995. Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken for somatiske institusjoner.
region
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør-Øst
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken