Spesialisthelsetjenesten

03746: Spesialisthelsetjenesten. Investeringer i realkapital, etter investeringsaktivitet og helseforetak (mill. kr) 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 69 Valgte

Søk

investeringsaktivitet

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.11.2019
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Ingrid Myrset Hatlebakk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
mhi@ssb.no

Måleenhet
Investeringer:
mill. kr
Referansetid
Investeringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er beregnet fra kontantstrømoppstilling fra helseforetakene. Private er ikke inkludert. Tallene er ikke konsolidert for transaksjoner mellom foretakene i de ulike regionene. Tall for 2013, for Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF, som var publisert den 19.06.2014 er korrigert den 30.09.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken