Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03746: Investeringer i realkapital i spesialisthelsetjenesten, etter investeringsaktivitet og helseforetak (mill. kr) 2002 - 2022

Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
Sindre Mikael Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 936 74 004
27.09.2023 08:00
Investeringer:
mill. kr
Investeringer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSE SØR-ØST RHF , HELSE ØST RHF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 71

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøp totalt , Kjøp av grunn, land, tomter , Kjøp av bygninger og anlegg ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er beregnet fra kontantstrømoppstilling fra helseforetakene. Private er ikke inkludert. Tallene er ikke konsolidert for transaksjoner mellom foretakene i de ulike regionene.
Helse Sør-Øst RHF: Tall for 2019 og 2020 for Kjøp og salg av bygninger og anlegg er korrigert 19.09.2022.