Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03735: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter stillingskategori, tjenesteområde og helseregion (avslutta serie) 1990 - 2007

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
20.10.2008 10:00
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 1000 innbyggere:
per 1000
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 1000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helseregion Sør-Øst , Helseregion Øst (2002-2006) , Helseregion Sør (2002-2006) ,

Valgt 0 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Leger , Psykologer ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årsverk er antall heltidsansatte og deltidsansatte (omregnet til heltidsansatte) pr. 31. desember i rapporteringsåret. Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert i statistikken fra og med 1995. Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken for somatiske institusjoner. Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

region

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør-Øst

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.