Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

03734: Statsregnskapet. Finansiering, etter finansobjekt (mill. kr) 1991 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. INNTEKTER I ALT , B. UTGIFTER I ALT , C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND ,

Valgt 0 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland. Årgangene 2012-2017 rettet 08.11.2018

Brukerveiledning for statistikkbanken