Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen
03734: Statsregnskapet. Finansiering, etter finansobjekt (mill. kr) 1991 - 2019
Sist endret
22.05.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
finansobjekt
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 29 Valgte 1

Må velges *

Totalt 14 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statens petroleumsfond skiftet 1. januar 2006 navn til Statens pensjonsfond - Utland.
Årgangene 2012-2017 rettet 08.11.2018

Brukerveiledning for statistikkbanken