Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen

03733: Statsregnskapet medregnet Folketrygden. Utgifter, etter programområde (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2009

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 19

programområde

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. UTGIFTER I ALT (A+B) , Statsregnskapet unntatt folketrygden, i alt , Fellesadministrasjon, konstitusjonelle institusjoner og utenriksforvaltning ,

Valgt 0 av totalt 28

regnskap/budsjett

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Budsjettall for årene 2001-2006 ble endret 22.05.2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken