Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen
03733: Statsregnskapet medregnet Folketrygden. Utgifter, etter programområde (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2009
Sist endret
15.05.2009
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Måleenhet
Utgifter:
mill. kr
Referansetid
Utgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
programområde
Må velges *
regnskap/budsjett
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1

programområde
Må velges *

Totalt 28 Valgte 0

regnskap/budsjett
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Budsjettall for årene 2001-2006 ble endret 22.05.2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken