Statsregnskapets inntekter og utgifter

03733: Statsregnskapet medregnet Folketrygden. Utgifter, etter programområde (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

programområde Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

regnskap/budsjett Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2009
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Måleenhet
Utgifter:
mill. kr
Referansetid
Utgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Budsjettall for årene 2001-2006 ble endret 22.05.2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken