Statsregnskapets inntekter og utgifter

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03731: Statsregnskapet medregnet Folketrygden. Utgifter, etter programområde (mill. kr) (avslutta serie) 1991K1 - 2008K4

Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 69 05 03
15.05.2009 10:00
Beløp:
mill. kr
Beløp:
Utgangen av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991K1 , 1991K2 , 1991K3 ,

Valgt 1 av totalt 72

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. UTGIFTER I ALT (A+B) , Statsregnskapet unntatt folketrygden, i alt , Fellesadministrasjon, konstitusjonelle institusjoner og utenriksforvaltning ,

Valgt 0 av totalt 28

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000