03711: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999K1 - 2006K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

verdipapirtype

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor

Totalt 16 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.11.2006
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Gjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i Noreg:
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken