Til toppen
03711: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999K1 - 2006K3
Sist endret
17.11.2006
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Kim Vinter, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4371
kiv@ssb.no

Måleenhet
Gjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i Noreg:
mill. kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
verdipapirtype
sektor
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 31 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 16 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kjelde: Verdipapirsentralen. Grunna nye tabeller som følgjer ny sektorinndeling frå og med 2012 vert ikkje tabellen, som følgjer gammal inndeling, oppdatert etter 1. kvartal 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken