Til toppen
03710: Husdyr per 1. mars, etter husdyrslag 1990 - 2020
Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Husdyr:
husdyr
Referansetid
Husdyr:
01.03
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
husdyrslag
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1

husdyrslag
Må velges *

Totalt 11 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Til og med 2000 var teljedatoen 31. desember. Frå 2002-2017 var teljedatoen 1. januar. Frå 2018 er teljedatoen 1. mars. Siste år er førebels tal.

Brukerveiledning for statistikkbanken