Konsumprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03700: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (2015=100) 1996M01 - 2024M03

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
10.04.2024 08:00
Harmonisert konsumprisindeks:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Harmonisert konsumprisindeks:
Måned
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Harmonisert konsumprisindeks:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Valgt 1 av totalt 339

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Reviderte tall fra august 2003 til november 2003. Fra januar 2011 er vektene i HKPI basert på Nasjonalregnskapet. Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier fra og med april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013.