Harmonisert konsumprisindeks

03700: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (2015=100) 1996M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

konsumgruppe

måned Velg minst en verdi

Totalt 294 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.07.2020
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Camilla Rochlenge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 372
car@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Måleenhet
Harmonisert konsumprisindeks:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Referansetid
Månedsendring (prosent):
15. hver måned
12-måneders endring (prosent):
15. hver måned
Basisperiode
Harmonisert konsumprisindeks:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Reviderte tall fra august 2003 til november 2003. Fra januar 2011 er vektene i HKPI basert på Nasjonalregnskapet.
måned
2020M04
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
statistikkvariabel: Harmonisert konsumprisindeks , måned: 2020M05
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for mai 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.
statistikkvariabel: 12-måneders endring (prosent) , måned: 2020M05
Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier for mai 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013 for perioden.

Brukerveiledning for statistikkbanken