Harmonisert konsumprisindeks

Til toppen

03700: Harmonisert konsumprisindeks for Norge (2015=100) 1996M01 - 2021M06

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Valgt 1 av totalt 306

konsumgruppe


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Reviderte tall fra august 2003 til november 2003. Fra januar 2011 er vektene i HKPI basert på Nasjonalregnskapet. Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier fra og med april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013.

Brukerveiledning for statistikkbanken