Voksenopplæring, godkjente nettskoler

Til toppen
03697: Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner, etter kjønn, alder, institusjon, emne, nivå, eksamen og type tjeneste (F) (avslutta serie) 2002 - 2003
Sist endret
19.05.2004
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Måleenhet
Kursfullføringer:
fullførte kurs
Normerte timer:
timer
Referansetid
Kursfullføringer:
31.12.
Normerte timer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
eksamen
Må velges *
institusjon
kjønn
alder
emne
nivå
tjenestetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
eksamen
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

institusjon

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
emne

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
tjenestetype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken