Voksenopplæring, godkjente nettskoler

03697: Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner, etter kjønn, alder, institusjon, emne, nivå, eksamen og type tjeneste (F) (avslutta serie) 2002 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

institusjon

Totalt 12 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

emne

Totalt 11 Valgte

Søk

nivå

Totalt 4 Valgte

Søk

eksamen Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

tjenestetype

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2004
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Måleenhet
Kursfullføringer:
fullførte kurs
Normerte timer:
timer
Referansetid
Kursfullføringer:
31.12.
Normerte timer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken