Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03695: Varehandel. Hovedtabell, etter næringsundergruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken