Sal av petroleumsprodukt

Til toppen
03689: Salg av petroleumsprodukter, etter kjøpegruppe og produkt. Foreløpige tall (mill. liter) (F) (avslutta serie) 1995 - 2012
Sist endret
19.02.2013
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Salg:
mill. liter
Referansetid
Salg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjøpegruppe
petroleumsprodukt
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 18


Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
kjøpegruppe

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
petroleumsprodukt

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
19 Troms - Romsa (-2019)
Inkluderer Svalbard.
petroleumsprodukt
Andre petroleumsprodukt
Omfatter LPG, LNG og flybensin.

Brukerveiledning for statistikkbanken