Til toppen

03688: Jordbruksbedrifter med husdyr per 1. mars, etter husdyrslag 1990 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
husdyrslag
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

husdyrslag

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter med husdyr i alt , Storfe , Kyr i alt ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Til og med 2000 var teljedatoen 31. desember. Frå 2002 er teljedatoen 1. januar. Siste år er førebels tal.

Brukerveiledning for statistikkbanken