Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03675: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe (2021=100) 1926M01 - 2024M05

Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Monika Græsli Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 371
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
10.06.2024 08:00
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2021=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2021=100):
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. i måneden
12-måneders endring (prosent):
15. i måneden
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2021=100):
Løpende priser
Månedsendring (prosent):
Løpende priser
12-måneders endring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2021=100):
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1926M01 , 1926M02 , 1926M03 ,

Valgt 1 av totalt 1 181

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Fra og med indeksen for januar 2024, publisert 9. februar, er referanseåret endret til 2021 (2021=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2015 = 100 er tilgjengelig under avslutta tidsserier. Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.