Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Til toppen

03675: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe (2015=100) 1926M01 - 2021M10

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1926M01 , 1926M02 , 1926M03 ,

Valgt 1 av totalt 1 150

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier.