Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03675: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe (2015=100) 1926M01 - 2023M10

Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Monika Græsli Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 371
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
10.11.2023 08:00
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. i måneden
12-måneders endring (prosent):
15. i måneden
Vekter (promille):
2002
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
Løpende priser
Månedsendring (prosent):
Løpende priser
12-måneders endring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (2015=100):
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1926M01 , 1926M02 , 1926M03 ,

Valgt 1 av totalt 1 174

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. februar 2019, er referanseåret for PPI endret til 2015 (2015=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2000 = 100 er tilgjengelig i arkivet og/eller avslutta tidsserier. Publiserte tall for desember 2022 på varegruppe SITC03, SITC74, SITC76, SITC77 og SITC89 med tilhørende overordnete aggregater, ble trukket tilbake 13. januar 2023 grunnet en feil i beregningsmodellen. Tallene ble rettet og publisert på nytt 18. januar 2023.