Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

03675: Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe (2000=100) 1926M01 - 2018M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

varegruppe

måned Velg minst en verdi

Totalt 1 116 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.01.2019
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4584
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4241
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4245
kor@ssb.no

Måleenhet
Førstegangsomsetning innenlands:
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-månedsendring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Førstegangsomsetning innenlands:
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
15. i måneden
12-månedsendring (prosent):
15. i måneden
Vekter (promille):
2002
Pristype
Førstegangsomsetning innenlands:
Løpende priser
Månedsendring (prosent):
Løpende priser
12-månedsendring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Basisperiode
Førstegangsomsetning innenlands:
2000
Månedsendring (prosent):
2000
12-månedsendring (prosent):
2000
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken