Godstransport på kysten

03648: Havnestatistikk. Gods, etter havn, containertype og innenriks-/utenriksfart 2003K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

havn

Totalt 35 Valgte

Søk

containertype

Totalt 2 Valgte

Søk

retning

Totalt 2 Valgte

Søk

innenriks-/utenriksfart

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 69 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde i TEU-containere (tonn):
tonn
TEU-containere med last (enheter):
enheter
TEU-containere uten last (enheter):
enheter
Referansetid
Godsmengde i TEU-containere (tonn):
31.12.
TEU-containere med last (enheter):
31.12.
TEU-containere uten last (enheter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1.-4. kvartal 2017 og 2018 ble oppdatert 30. juli 2019.
Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken