Godstransport på kysten

Til toppen
03648: Havnestatistikk. Gods, etter havn, containertype og innenriks-/utenriksfart 2003K1 - 2020K2
Sist endret
16.09.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde i TEU-containere (tonn):
tonn
TEU-containere med last (enheter):
enheter
TEU-containere uten last (enheter):
enheter
Referansetid
Godsmengde i TEU-containere (tonn):
31.12.
TEU-containere med last (enheter):
31.12.
TEU-containere uten last (enheter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
havn
containertype
retning
innenriks/utenriks
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 70 Valgte 1


Totalt 35 Valgte 0

Valgfri variabel
containertype

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
retning

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
innenriks/utenriks

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I 1. kvartal 2020 ble petroleumsprodukter lastet og losset i Bodø feilaktig rapportert som annen våt bulklast.
Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk.
Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020.
Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.
havn
Narvik
Narvik havn inkluderer Narvik, Ballangen, Kjøpsvik, Hekkestrand og Bjerkvik fra og med 1. kvartal 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken