Godstransport på kysten

03648: Havnestatistikk. Gods, etter havn, containertype og innenriks-/utenriksfart 2003K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

havn

Totalt 34 Valgte

Søk

containertype

Totalt 2 Valgte

Søk

retning

Totalt 2 Valgte

Søk

innenriks-/utenriksfart

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 66 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.09.2019
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde i TEU-containere (tonn):
tonn
TEU-containere med last (enheter):
enheter
TEU-containere uten last (enheter):
enheter
Referansetid
Godsmengde i TEU-containere (tonn):
31.12.
TEU-containere med last (enheter):
31.12.
TEU-containere uten last (enheter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Farsund Havn ikke med fra 2008. Hammerfest Havn KF med fra 2010. Store Norske Spitsbergen Grubeselskap AS med fra 2. kvartal 2011. Omfatter ikke 10 fots containere. Sauda ships er med fra 1. kvartal 2016
Tall for 1.-4. kvartal 2017 og 2018 ble oppdatert 30. juli 2019.
Tall for 1.-3. kvartal 2016 ble rettet 17. januar 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken