Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03639: Transport og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 1999 - 2001

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bedrifter , Sysselsetting , Lønnstakere ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rørtransport (næringshovedgruppe 60.3) er ikke inkludert i tallene for Landtransport. Statistikk for Utenriks sjøfart (næringsundergruppe 61.101) er inkludert f.o.m. statistikkåret 2001. Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken').

statistikkvariabel

Sysselsetting

Inkluderer eiere og lønnstakere.

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

Lønn (mill. kr)

Inkluderer lønn og sosiale kostnader.

Investeringer (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

statistikkvariabel: Sysselsetting , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.

statistikkvariabel: Bedrifter , år: 2001

Tall for næringsundergruppene 61.101 og 62.100 er revidert.