03635: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter skoleslag (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

skoleslag

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.05.2003
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Marit Melstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5246
mam@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedsfortjeneste i alt (kr):
kr
Regulativlønn (kr):
kr
Faste og variable tillegg (kr):
kr
Godtgjørelse for tilfeldige vikartimer (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
1. oktober
Månedsfortjeneste i alt (kr):
1. oktober
Regulativlønn (kr):
1. oktober
Faste og variable tillegg (kr):
1. oktober
Godtgjørelse for tilfeldige vikartimer (kr):
1. oktober
Overtidsgodtgjørelse (kr):
1. oktober
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken