Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03555: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2002) (1995=100) (avslutta serie) 1986M01 - 2008M12

Nils-Arne Krøtø Rye, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4828
06.02.2009 10:00
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Virkedagkorrigert:
indeks
Produksjonsindeks. Råserier:
indeks
Produksjonsindeks. Trendserier:
indeks
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Virkedagkorrigert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Råserier:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Trendserier:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
1995
Produksjonsindeks. Virkedagkorrigert:
1995
Produksjonsindeks. Råserier:
1995
Produksjonsindeks. Trendserier:
1995
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986M01 , 1986M02 , 1986M03 ,

Valgt 1 av totalt 276

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. Aggregeringsnivåene referer seg til næringsstandard SN2002.