Helse- og sosialpersonell

Til toppen

03448: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter sysselsetting og alder (avslutta serie) 2000 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse- og tannhelsesekretær , Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider , Barne- og ungdomsarbeider ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 16-29 år , 16-66 år ,

Valgt 0 av totalt 40

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

statistikkvariabel: Personer , fagutdanning: Annen videregående helseutdanning

Annen vg. helseutdanning inkluderer ambulansearbeider, apotektekniker, fotterapeut, aktivitør og tanntekniker.

statistikkvariabel: Personer , alder: 32 år

2 Øvrig helseutdanning m/høgskole inkluderer audiograf, radiograf, bioingeniør, optiker, ortopediingeniør og tannpleiere.

statistikkvariabel: Personer , fagutdanning: Reseptarer, reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt

3 Reseptarer kunne fra 2001 søke om å få godkjenning som farmasøyt, dette har tidligere vært forbeholdt personer med utdanning cand. pharm.

statistikkvariabel: Personer , fagutdanning: Annen helseutdanning på universitetsnivå

4 Annen helseutd. på univ. inkluderer klinisk ernæringsfysiolog, kiropraktor og perfusjonist.