Helse- og sosialpersonell

Til toppen
03448: Personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter sysselsetting og alder (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Åsne Vigran, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4829
vig@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Personer:
01.10
Sysselsatte:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
alder
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

fagutdanning

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 40 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
statistikkvariabel: Personer , fagutdanning: Annen videregående helseutdanning
Annen vg. helseutdanning inkluderer ambulansearbeider, apotektekniker, fotterapeut, aktivitør og tanntekniker.
statistikkvariabel: Personer , alder: 32 år
2 Øvrig helseutdanning m/høgskole inkluderer audiograf, radiograf, bioingeniør, optiker, ortopediingeniør og tannpleiere.
statistikkvariabel: Personer , fagutdanning: Reseptarer, reseptarfarmasøyt og provisorfarmasøyt
3 Reseptarer kunne fra 2001 søke om å få godkjenning som farmasøyt, dette har tidligere vært forbeholdt personer med utdanning cand. pharm.
statistikkvariabel: Personer , fagutdanning: Annen helseutdanning på universitetsnivå
4 Annen helseutd. på univ. inkluderer klinisk ernæringsfysiolog, kiropraktor og perfusjonist.

Brukerveiledning for statistikkbanken