Trafikkulykker med personskade

03443: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe (avslutta serie) 1999M01 - 2008M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

ulykkestype

Totalt 12 Valgte

Søk

trafikantgruppe

Totalt 8 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 114 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.07.2008
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Ulykker:
ulykker
Skadde personer:
personer
Drepte personer:
personer
Referansetid
Ulykker:
Begynnelsen av måneden
Skadde personer:
Begynnelsen av måneden
Drepte personer:
Begynnelsen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2004 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken