Konsumprisindeksen

Til toppen
03363: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2015
Sist endret
11.01.2016
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeks:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Referansetid
Konsumprisindeks:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Basisperiode
Konsumprisindeks:
1998
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 37 Valgte 1

sektor
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 11118 for nye tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken