Konsumprisindeksen

03363: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (1998=100) (avslutta serie) 1979 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.01.2016
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeks:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Referansetid
Konsumprisindeks:
Gjennomsnitt for året
Årsendring (prosent):
Gjennomsnitt for hvert år
Basisperiode
Konsumprisindeks:
1998
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Denne tabellen blir ikke lengre oppdatert. Se tabell 11118 for nye tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken