Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen
03356: Personer 16-74 år sysselsatt minst 100 timer i året, etter arbeidssted, næring (SN2002) og kjønn (K) (B) (avslutta serie) 2001
Sist endret
16.01.2003
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatt minst 100 timer i året:
personer
Referansetid
Sysselsatt minst 100 timer i året:
03.11.2001
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 444

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken