Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen

03348: Personer 16-74 år, etter bosted, sysselsatt minst 100 timer i året, kjønn og alder (K) (B) (avslutta serie) 2001

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 438

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken