Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03325: Hovedtall for bedrifter i industri, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
12.01.2011
Kontakt
Elisabeth Helgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 374
ehg@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (markedspriser) (mill.kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (markedspriser) (mill.kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken