Konjunkturbarometer for industri og bergverk

03295: Konjunkturbarometeret (diffusjonsindeks), etter næring og varetype (SN2002) (avslutta serie) 1988K1 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 84 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.01.2009
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsvolum, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Gjennomsnittlig sysselsetting, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra eksportmarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Produksjonsvolum, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Gjennomsnittlig sysselsetting, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Ordretilgang fra eksportmarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Generell bedømmelse av utsiktene for kommende kvartal, trend:
diffusjonsindeks
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt, trend:
prosent
Sammensatt konjunkturindikator, ujustert:
nettotall
Sammensatt konjunkturindokator, sesongjustert:
nettotall
Referansetid
Produksjonsvolum, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Gjennomsnittlig sysselsetting, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra eksportmarkedet, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, utvikling fra foregående kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Produksjonsvolum, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Gjennomsnittlig sysselsetting, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra hjemmemarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang fra eksportmarkedet, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til hjemmemarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Priser på produkter ved salg til eksportmarked, forventet utvikling i kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartalet
Generell bedømmelse av utsiktene for kommende kvartal, trend:
Utgangen av kvartaler
Kapasitetsutnyttingsgraden, veid gjennomsnitt, trend:
Utgangen av kvartalet
Sammensatt konjunkturindikator, ujustert:
Utgangen av kvartalet
Sammensatt konjunkturindokator, sesongjustert:
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

1) Trendserier, diffusjonsindekser (se fotnote 2) bortsett fra kapasitetsutnytting; veid gj.sn i prosent, og Sammensatt konjunkturindikator; nettotall (se fotnote 3). 2) En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50. 3) Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.

Brukerveiledning for statistikkbanken