Business tendency survey for manufacturing, mining and quarrying

03295: Business Tendency Survey (diffusion index), by industry (SIC2002) (closed series) 1988K1 - 2008K4
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

contents Select at least one value

Total 16 Selected

Search

industry Select at least one value

quarter (u) Select at least one value

Total 84 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2009-01-28
Contact
Edvard Andreassen, Statistics Norway
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistics Norway
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Unit
Volume of production, changes from previous quarter, trend:
diffusion index
Average employment, changes from previous quarter, trend:
diffusion index
New orders received from home market, changes from previous quarter, trend:
diffusion index
New orders received from export market, changes from previous quarter, trend:
diffusion index
Prices on products at home markets, changes from previous quarter, trend:
diffusion index
Prices on products at export markets, changes from previous quarter, trend:
diffusion index
Volume of production, expected change next quarter, trend:
diffusion index
Average employment, expected change next quarter, trend:
diffusion index
New orders received from home market, expected change next quarter, trend:
diffusion index
New orders received from export market, expected change next quarter, trend:
diffusion index
Prices on products at home markets, expected change next quarter, trend:
diffusion index
Prices on products at export markets, expected change next quarter, trend:
diffusion index
General judgement of the outlooks for the enterprice in next quarter, trend:
diffusion index
Capacity utilization, weighted average, trend:
per cent
Industrial confidence indicator, unajusted:
balance
Industrial confidence indicator, seasonally adjusted:
balance
Reference time
Volume of production, changes from previous quarter, trend:
End of quarter
Average employment, changes from previous quarter, trend:
End of quarter
New orders received from home market, changes from previous quarter, trend:
End of quarter
New orders received from export market, changes from previous quarter, trend:
End of quarter
Prices on products at home markets, changes from previous quarter, trend:
End of quarter
Prices on products at export markets, changes from previous quarter, trend:
End of quarter
Volume of production, expected change next quarter, trend:
End of quarter
Average employment, expected change next quarter, trend:
End of quarter
New orders received from home market, expected change next quarter, trend:
End of quarter
New orders received from export market, expected change next quarter, trend:
End of quarter
Prices on products at home markets, expected change next quarter, trend:
End of quarter
Prices on products at export markets, expected change next quarter, trend:
End of quarter
General judgement of the outlooks for the enterprice in next quarter, trend:
End of quarter
Capacity utilization, weighted average, trend:
End of quarter
Industrial confidence indicator, unajusted:
End of quarter
Industrial confidence indicator, seasonally adjusted:
End of quarter
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

1) Trendserier, diffusjonsindekser (se fotnote 2) bortsett fra kapasitetsutnytting; veid gj.sn i prosent, og Sammensatt konjunkturindikator; nettotall (se fotnote 3). 2) En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50. 3) Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.

User manual for StatBank