Produsentprisindeksen

Til toppen

03224: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 2000M12 - 2008M12

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M12 , 2001M01 , 2001M02 ,

Valgt 1 av totalt 97

næring/varegruppe

Må velges *

marked


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Reviderte tall for juli måned se www.ssb.no/ppi/arkiv

Brukerveiledning for statistikkbanken