Produsentprisindeksen

03224: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 2000M12 - 2008M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

marked

Totalt 2 Valgte

Søk

næring/varegruppe Velg minst en verdi

måned Velg minst en verdi

Totalt 97 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.01.2009
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Produsentprisindeks (2000=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Referansetid
Månedsendring (prosent):
15. i måneden
12-måneders endring (prosent):
15. i måneden
Vekter (promille):
2002
Pristype
Produsentprisindeks (2000=100):
Løpende priser
Månedsendring (prosent):
Løpende priser
12-måneders endring (prosent):
Løpende priser
Vekter (promille):
Løpende priser
Basisperiode
Produsentprisindeks (2000=100):
2000
Månedsendring (prosent):
2000
12-måneders endring (prosent):
2000
Vekter (promille):
2002
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Reviderte tall for juli måned se www.ssb.no/ppi/arkiv

Brukerveiledning for statistikkbanken