Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

03223: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), etter næring (SN2002) og varetype (avslutta serie) 1989K1 - 2009K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 81 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.03.2009
Kontakt
Anel Finci, Statistisk sentralbyrå
+47 9524 4021
afi@ssb.no

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Måleenhet
Antatte investeringer:
mill. kr
Utførte investeringer:
mill. kr
Referansetid
Antatte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Utførte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Pristype
Antatte investeringer:
Løpende priser
Utførte investeringer:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring
T107 Næringsmiddelindustri
Næringsmiddelindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er underaggregater innen enkelte næringer.
T113 Kjemiske råvarer
Næringsmiddelindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er underaggregater innen enkelte næringer.
T117 Ikke-jernholdige metaller
Næringsmiddelindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er underaggregater innen enkelte næringer.
statistikkvariabel
Antatte investeringer
Antatte investeringer i løpende priser (2005=100).
Utførte investeringer
Utførte investeringer i løpende priser (2005=100). Verdien 0 representerer ikke tilgjengelige data. Utførte investeringer publiseres kvartalet etter antatte investeringer.

Brukerveiledning for statistikkbanken