Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

03223: Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning (mill. kr), etter næring (SN2002) og varetype (avslutta serie) 1989K1 - 2009K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 81

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antatte investeringer

Antatte investeringer i løpende priser (2005=100).

Utførte investeringer

Utførte investeringer i løpende priser (2005=100). Verdien 0 representerer ikke tilgjengelige data. Utførte investeringer publiseres kvartalet etter antatte investeringer.