Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

03170: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN94) (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1997 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 05-99 Alle næringer , 05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett , 11 Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tall for 2001-2008 er korrigert 29.07.2011.
- 2001-2003 og 2006: næringene 29, 74 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet.
- 2005: næringen 29 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet.
- 2007: næringene 29, 32, 74 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet.
- 2008: næringene 29, 32 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet