Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03165: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2015=100) (avslutta serie) 1995K1 - 2021K4

Anne Karin Linderud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 530
08.02.2022 08:00
Produksjonsindeks, ujustert:
indeks
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
indeks
Produksjonsindeks, sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks, trend:
indeks
Produksjonsindeks, ujustert:
31.12.
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
31.12.
Produksjonsindeks, sesongjustert:
31.12.
Produksjonsindeks, trend:
31.12.
Produksjonsindeks, ujustert:
2010
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
2010
Produksjonsindeks, sesongjustert:
2010
Produksjonsindeks, trend:
2010
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K1 , 1995K2 , 1995K3 ,

Valgt 1 av totalt 108

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sesongjusterte tall og trendtall presenteres bare for 'I alt', 'Bygg i alt' og 'Anlegg' fra og med 1. kvartal 2000.
Tallserien 2016 k2-2017k1 ble revidert 18.08.2017 grunnet nye opplysninger i tallgrunnlaget.