Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

03165: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2015=100) 1995K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

delindeks

Totalt 5 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 101 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.05.2020
Kontakt
Marte Ragnhild Owren Claussen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4706
mrc@ssb.no

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks, ujustert:
indeks
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
indeks
Produksjonsindeks, sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks, trend:
indeks
Referansetid
Produksjonsindeks, ujustert:
31.12.
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
31.12.
Produksjonsindeks, sesongjustert:
31.12.
Produksjonsindeks, trend:
31.12.
Basisperiode
Produksjonsindeks, ujustert:
2010
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
2010
Produksjonsindeks, sesongjustert:
2010
Produksjonsindeks, trend:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sesongjusterte tall og trendtall presenteres bare for 'I alt', 'Bygg i alt' og 'Anlegg' fra og med 1. kvartal 2000.
Tall for 2015 K1 og K2 ble rettet 06.02.2016.
Tallserien 2016 k2-2017k1 ble revidert 18.08.2017 grunnet nye opplysninger i tallgrunnlaget.

Brukerveiledning for statistikkbanken