Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Til toppen
03165: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2015=100) 1995K1 - 2020K2
Sist endret
13.08.2020
Kontakt
Marte Ragnhild Owren Claussen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4706
mrc@ssb.no

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks, ujustert:
indeks
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
indeks
Produksjonsindeks, sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks, trend:
indeks
Referansetid
Produksjonsindeks, ujustert:
31.12.
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
31.12.
Produksjonsindeks, sesongjustert:
31.12.
Produksjonsindeks, trend:
31.12.
Basisperiode
Produksjonsindeks, ujustert:
2010
Produksjonsindeks, virkedagskorrigert:
2010
Produksjonsindeks, sesongjustert:
2010
Produksjonsindeks, trend:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal (u)
Må velges *
delindeks
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

kvartal (u)
Må velges *

Totalt 102 Valgte 1

delindeks

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sesongjusterte tall og trendtall presenteres bare for 'I alt', 'Bygg i alt' og 'Anlegg' fra og med 1. kvartal 2000.
Tall for 2015 K1 og K2 ble rettet 06.02.2016.
Tallserien 2016 k2-2017k1 ble revidert 18.08.2017 grunnet nye opplysninger i tallgrunnlaget.

Brukerveiledning for statistikkbanken