Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Til toppen

03165: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2015=100) 1995K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K1 , 1995K2 , 1995K3 ,

Valgt 1 av totalt 107

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sesongjusterte tall og trendtall presenteres bare for 'I alt', 'Bygg i alt' og 'Anlegg' fra og med 1. kvartal 2000.
Tallserien 2016 k2-2017k1 ble revidert 18.08.2017 grunnet nye opplysninger i tallgrunnlaget.