03024: Eksport av fersk og frosen oppalen laks 2000U01 - 2019U48
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

varegruppe Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

uke Velg minst en verdi

Totalt 1 039 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Øyvind Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 696
oyh@ssb.no

Måleenhet
Vekt (tonn):
tonn
Kilopris (kr):
kr
Referansetid
Vekt (tonn):
Utgangen av veka
Kilopris (kr):
Utgangen av veka
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

uke
2016U44
Eksporttall for laks uke 44, 2016 ble rettet 7.12.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken