Eksport av laks

Til toppen

03024: Eksport av fersk og frosen oppalen laks 2000U01 - 2022U03

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000U01 , 2000U02 , 2000U03 ,

Valgt 1 av totalt 1 151

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

uke

2018U01

Tallene ble rettet 22.1.2020.

2019U01

Tallene ble rettet 22.1.2020.