03024: Eksport av fersk og frosen oppalen laks 2000U01 - 2020U31
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

varegruppe Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

uke Velg minst en verdi

Totalt 1 074 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.08.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Øyvind Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 696
oyh@ssb.no

Måleenhet
Vekt (tonn):
tonn
Kilopris (kr):
kr
Referansetid
Vekt (tonn):
Utgangen av veka
Kilopris (kr):
Utgangen av veka
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

uke
2016U44
Eksporttall for laks uke 44, 2016 ble rettet 7.12.2016.
2018U01
Tallene ble rettet 22.1.2020.
2019U01
Tallene ble rettet 22.1.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken