Til toppen

03024: Eksport av fersk og frosen oppalen laks 2000U01 - 2021U17

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

uke

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000U01 , 2000U02 , 2000U03 ,

Valgt 1 av totalt 1 113

varegruppe

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

uke

2016U44

Eksporttall for laks uke 44, 2016 ble rettet 7.12.2016.

2018U01

Tallene ble rettet 22.1.2020.

2019U01

Tallene ble rettet 22.1.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken