Til toppen

01186: EF/EU-avstemningen. Avgitte stemmer (K) 1972 - 1994

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Valgdeltakelsen regnes ut slik: Avgitte stemmer(godkjente pluss forkastede stemmesedler) *100/Antall stemmeberettigede. F.eks 1994: 2908210*100/3266064=89,0 prosent. Antall stemmeberettigede finnes i tabell 1185.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.