Folkeavstemningen om EU (opphørt)

Til toppen

01185: EF/EU-avstemningen. Stemmeberettigede (K) 1972 - 1994

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken