Sysselsetting, registerbasert

Lønnstakere
11396: Lønnstakere (15-74 år), etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (ujusterte tall). 4. kvartal (K) 2015 - 2017
11365: Lønnstakere (15-74 år), etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007). 4. kvartal (K) (avslutta serie) 2008 - 2015
11619: Lønnstakere, etter bosted, kjønn, alder og yrke. 4. kvartal (K) 2015 - 2017
11411: Lønnstakere (15-74 år), etter kjønn og yrke (4-siffernivå). 4. kvartal 2015 - 2017
Sysselsatte etter bosted og arbeidssted
07984: Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (17 grupper, SN2007). 4. kvartal (K) 2008 - 2017
11615: Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder, fagfelt og utdanningsnivå. 4. kvartal (K) 2000 - 2017
08536: Sysselsatte (15-74 år), etter bosted, arbeidssted, kjønn og næring (88 grupper, SN2007). 4. kvartal (K) 2008 - 2017
07979: Sysselsatte (15-74 år), etter bosted, arbeidssted, næring (8 grupper, SN2007) og sektor. 4. kvartal (K) 2008 - 2017
11606: Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, alder og næring (5-siffernivå, SN2007). 4. kvartal (F) 2010 - 2017
11687: Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, alder og næring (3-siffernivå, SN2007). 4. kvartal (K) 2008 - 2017
09315: Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, alder og næring (88 grupper, SN2007). 4. kvartal (F) 2009 - 2017
11618: Befolkning og sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, kjønn og alder. 4. kvartal (K) 2009 - 2017
Andel sysselsatte i befolkningen
06445: Andel sysselsatte i befolkningen, etter bosted, kjønn og alder. 4. kvartal (K) 2005 - 2017
06161: Andel sysselsatte i befolkningen, etter bosted, kjønn og ettårig alder. 4. kvartal (F) 2004 - 2017
Gjennomsnittsalder for sysselsatte
09106: Gjennomsnittsalder for sysselsatte, etter bosted, arbeidssted og kjønn. 4. kvartal (K) 2000 - 2017
Pendling
11616: Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, inn- og utpendling, kjønn og alder. 4. kvartal (K) 2000 - 2017
11617: Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, inn- og utpendling, næring (SN2007) og alder. 4. kvartal (K) 2008 - 2017
03321: Sysselsatte (15-74 år), etter arbeidssteds- og bostedskommune. Pendlingsstrømmer. 4. kvartal (K) 2000 - 2017
Ansatte i staten - nivåtall
10188: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og avtalt arbeidstid per uke 2011 - 2014
10189: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter, innvandringskategori og landgruppe 2011 - 2017
10190: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og høyeste fullførte utdanningsnivå 2011 - 2017
09904: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter 2011 - 2017
10461: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og fagfelt 2011 - 2017
09911: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og alder 2011 - 2017
09915: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og kjennetegn ved de ansatte 2011 - 2017
Ansatte i staten - tilganger og avganger
10251: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og alder 2012 - 2017
10252: Sysselsatte, tilganger og avganger i staten, etter departement med underliggende enheter og høyeste fullførte utdanningsnivå 2012 - 2017
10284: Sysselsatte som har begynt i en enhet i staten i statistikkåret, etter departement, sysselsettingsstatus året før og arbeidssted året før 2012 - 2017
10283: Sysselsatte som har begynt i en enhet i staten i statistikkåret, etter departement med underliggende enheter og arbeidssted året før 2012 - 2017
10277: Sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før, arbeidssted og alder 2012 - 2017
10279: Ikke-sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før og alder 2012 - 2016
10465: Ikke-sysselsatte med avgang fra enhet i staten siden året før, etter departement med underliggende enheter året før og arbeidsmarkedsstatus 2012 - 2016
Avslutta tidsserier
06119: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter kjønn, kirkelig organisasjonsnivå og aktivitet (K) (avslutta serie) 2004 - 2014
06932: Sysselsatte og avtalte årsverk i Den norske kirke, etter yrke, kjønn, alder og bispedømme (avslutta serie) 2006 - 2014
10326: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, yrke og kjønn (K) (avslutta serie) 2009 - 2014
10327: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (4-siffernivå) (avslutta serie) 2009 - 2014
03255: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (SN2002) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
08545: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
03324: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (SN2002) og sektor (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
03311: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, inn- og utpendling og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) 2000 - 2008
06446: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) 2005 - 2008
03923: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og alder (prosent) (K) (avslutta serie) 2000 - 2005
03257: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (SN2002) (K) (avslutta serie) 2000 - 2005
04858: Sysselsatte per 4. kvartal, etter kjønn og yrke (avslutta serie) 2003 - 2010
09167: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) 2000 - 2014
07981: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, næring (17 grupper, SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) 2008 - 2014
04856: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted og yrkesfelt (K) (avslutta serie) 2003 - 2010
09313: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, næring (88 grupper, SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke (F) (avslutta serie) 2009 - 2014
01616: Arbeidstakere, etter arbeidsstedskommune og utvalgte næringer (SN94) (K) (avslutta serie) 1995 - 2000
01615: Arbeidstakere, etter arbeidsstedskommune og hovednæringer (SN2002) (K) (avslutta serie) 1995 - 2000
01610: Arbeidstakere 16-74 år, etter bostedskommune, kjønn, alder og avtalt arbeidstid pr. uke (K) (avslutta serie) 1990 - 2001
01611: Arbeidstakere 16-74 år, etter bostedskommune, kjønn, fagfelt og utdanningsnivå (K) (avslutta serie) 1999 - 2001
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken