Familier og husholdninger

Familier og husholdninger
10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (F) 2005 - 2017
06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B) 2005 - 2017
09747: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (K) (B) 2005 - 2017
06076: Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning (F) 1960 - 2017
06083: Familier, etter familietype (K) (B) 2005 - 2017
10995: Familier, etter familietype og antall hjemmeboende barn 0-17 år (F) 2005 - 2017
06092: Par i privathusholdninger, etter samlivsform og antall barn i familien 2005 - 2017
06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (K) (B) 2005 - 2017
06071: Personer, etter kjønn, alder og husholdningstype 2005 - 2017
06090: Personer i privathusholdninger, etter kjønn, samlivsform og alder 2005 - 2017
06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B) 2005 - 2017
06079: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (prosent) (K) (B) 2005 - 2017
06091: Personer i par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform og alder 2005 - 2017
06096: Personer 18 år og over i privathusholdninger. Andel som lever/ikke lever i par (prosent) (K) (B) 2005 - 2017
06095: Personer 18 år og over i privathusholdninger som lever/ikke lever i par etter alder 2005 - 2017
06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (K) (B) 1960 - 2017
10987: Folkemengde og barn 0-17 år, etter barnets alder. 1. januar (K)(B) 2010 - 2017
Barn
06239: Barn 0-17 år, etter antall foreldre i familien, og foreldrenes samlivsform (F) 2001 - 2017
06204: Barn 0-17 år, etter antall foreldre i familien, foreldrenes samlivsform, hjemmeboende søsken og barnets alder 2001 - 2017
06240: Barn 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken (F) 2001 - 2017
06205: Barn 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken og barnets alder 2001 - 2017
06241: Barn 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken og foreldre og foreldrenes samlivsform 2001 - 2017
06242: Barn 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken (F) 2001 - 2017
06206: Barn 0-17 år, etter antall hjemmeboende søsken og barnets alder 2001 - 2017
Avslutta tidsserier
05579: Familier, etter familietype. Barn uansett alder (avslutta serie) 1960 - 2005
05580: Familier, etter familietype. Barn under 18 år (avslutta serie) 1974 - 2005
03766: Familier, etter familietype og tallet på hjemmeboende barn (K) (avslutta serie) 2001 - 2005
05581: Personer, etter familietype (F) (avslutta serie) 2005 2005 - 2005
03767: Familier, etter familietype og tallet på hjemmeboende barn under 18 år (K) (avslutta serie) 2000 - 2005
05881: Familier, etter type (avslutta serie) 1960 - 1993
05883: Personer i privathusholdninger (avslutta serie) 1920 - 1990
05119: Barn 0-17 år, etter ettårig alder, familietype og søsken (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05120: Barn 0-17 år, etter familietype og søsken (F) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05124: Barn 0-17 år, etter tallet på hjemmeboende søsken (F) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05122: Barn 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken (F) (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05123: Barn 0-17 år, etter ettårig alder og tallet på hjemmeboende søsken (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
05121: Barn 0-17 år, etter ettårig alder og søskenforhold til hjemmeboende søsken (avslutta serie) 2004 2004 - 2004
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken