Boligeiendommer med bygning i fritt salg
10187: Omsetning og kjøpesum for boligeiendommer med bygning i fritt salg (F) 2008K1 - 2017K4
06726: Omsetning og kjøpesum for boligeiendommer med bygning i fritt salg (K) 1992 - 2017
04709: Omsetning og kjøpesum for boligeiendommer med bygning i fritt salg (K) 2007K1 - 2017K4
08968: Omsetning og boligtype for boligeiendommer med bygning i fritt salg (F) 2000K1 - 2017K4
Boliger i borettslag
11504: Omsetning, kjøpesum og fellesgjeld for boliger i borettslag i fritt salg (F) 2017K1 - 2017K4
11503: Omsetning av boliger i borettslag i fritt salg fordelt på boligtype (F) 2017K1 - 2017K4
11502: Omsetning, tinglyst beløp og fellesgjeld for boliger i borettslag i alt (F) 2017K1 - 2017K4
11500: Omsetning av boliger i borettslag fordelt på omsetningsmåte og bruksformål 2017K1 - 2017K4
Fast eiendom
03222: Omsetning og tinglyst beløp for fast eiendom (F) 2000K1 - 2017K4
08948: Omsetning av fast eiendom fordelt på omsetningsmåte og type eiendom 2000K1 - 2017K4
08949: Omsetning av fast eiendom fordelt på type eiendom (F) 2000K1 - 2017K4
Fritidseiendommer med bygning i fritt salg
09332: Omsetning og kjøpesum for fritidseiendommer med bygning i fritt salg (F) 2000K1 - 2017K4
04710: Omsetning og kjøpesum for fritidseiendommer med bygning i fritt salg (K) 1992 - 2017
Avslutta tidsserier
06052: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) 2000K1 - 2007K2
06053: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) 1998 - 2006
06117: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) 1998 - 2006
06338: Omsetning av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger, kjøpesum og gjennomsnittlig kjøpesum (F) (avslutta serie) 2000K1 - 2011K3
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken