Ta en kikk på visualiseringen under, og finn ut mer om endringer i de norske klimagassutslippene etter kilde, type klimagass (komponent) og energiprodukt.

Visualiseringen gir blant annet denne informasjonen om utviklingen fra 1990 til 2022 for utslippene etter kilde målt i millioner tonn CO2-ekvivalenter:

  • ned fra 51,3 til 48,9 for alle kilder samlet
  • ned fra 2,8 til 0,6 for oppvarming i andre næringer og husholdninger
  • ned fra 19,1 til 11,5 for industri og bergverksdrift
  • ned fra 5,0 til 4,6 for jordbruk
  • ned fra 3,1 til 2,3 for andre kilder
  • opp fra 8,2 til 12,0 for olje- og gassutvinning
  • opp fra 7,4 til 8,7 for veitrafikk
  • opp fra 5,3 til 7,7 for luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.
  • opp fra 0,3 til 1,5 for energiforsyning

Du kan lese mer om temaet i artikkelen Klimagassutslippene gikk ned i 2022.

Visualiseringen er optimalisert for store skjermer. Tallene er hentet fra Statistikkbanken kildetabell 13931.